Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

PBVichakancamp17June2560

 

PBVichakancamp17June2560B

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบความคิด"วิชาการก้าวไกล พิบูลวิทยาลัยพิพัฒน์ สู่ศตวรรษที่ ๒๑" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ค่ายภาษาไทย-สังคมศึกษา, ค่ายคณิตศาสตร์, ค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาต่างประเทศ โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้บันทึกภาพร่วมกัน  ก่อนที่นักเรียนจะแย่งไปยังจุดนัดหมายต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดยในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย 

 

 

Education Camp 2017@PB-School 17/06/2017 on PhotoPeach

f t g m