Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คา่ยวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

PBSciCamp18June2560

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่สองของจัดกิจกรรม  ในวันนี้พี่ประจำค่ายวิทย์ฯ ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานความรู้ต่างๆ ให้น้องแต่ละกลุ่มสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ร่วมสนุกจบครบ  โดยแต่ละฐานจะมีคะแนนให้ได้สะสม  ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีทั้งรอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ  ความสนุกสนาน ตามแต่ละกิจกรรมที่พี่ๆประจำค่ายได้คิดค้นให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก  อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ก็มีพี่ๆคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  นอกจากจะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการแล้ว ยังสอดแทรกให้ทุกๆคนรักสามัคคีกลมเกลียว  ร่วมมือกันในการทำกิจกรรม   รู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

 

Sci-Camp@PB-School 18/06/2560 on PhotoPeach

f t g m