Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

PBSillapa10Nov2560

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อ - เข้าชมภาพกิจกรรมการแข่งขันฯ ช่วงเช้า >>

 PBSillapa10Nov2560B

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อ - เข้าชมภาพกิจกรรมการแข่งขันฯ ช่วงบ่าย >>

 

 

Lopburi Education Competition@PB-School 10/11/2560 on PhotoPeach

 

 

Lopburi Education competition 2@PB-School 10/11/2560 on PhotoPeach

f t g m