Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐

PBSillapa11Nov2560A

PBSillapa11Nov2560B

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) ในวันนี้เป็นวันที่สองของการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)

<< คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้ >>

 

 

Lopburi Education Competition@PB-School 11/11/2560 on PhotoPeach

f t g m