Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๘ พ.ย.๒๕๖๐)

PBWatinschool28Nov2560A

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๑๘ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ รับศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารเช้า  รับพรจากพระสงฆ์และกรวดน้ำฯ ในการทำบุญใส่บาตรกิจกรรมวัดในโรงเรียน

f t g m