รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote การประกวดค้นหาสุดยอดนวัตกรรุ่นเยาว์ ๒๐๑๗ "พริกดี มีมากกว่าเผ็ด"

Category: News2560
Created: Friday, 01 December 2017 11:56
Published: Friday, 01 December 2017 11:56
Written by Super User
Hits: 347

PBWinnerKasetfair30Nov2560B

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  ผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรุ่นเยาว์ ๒๐๑๗ "พริกดี มีมากกว่าเผ็ด" ณ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๑๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  โครงงาน"ชาพริก(chili tea)" ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโครงงาน"chili choco" ได้รับรางวัล Popular vote  รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่มกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ได้ใช้ความรู้ความสามารถจนประสบผลสำเร็จนำเกียรติยศและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเรา

(ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณครูวิภาณีย์  จิรธรภักดี)