Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิบูลวิทยาลัย ร่วมงานประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑

PBJoin PRKingNarai09Jan2561

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ พระราชวังรายณ์ราชนิเวศ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี ๒๕๖๑  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและภริยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อแจกป้ายสติ๊กเกอร์งานฯ แก่พ่อค้าประชาชนในตัวเมืองลพบุรี  เพื่อให้ร่วมกันแต่งกายชุดไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้  โดยในโอกาสนี้ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

f t g m