Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBEISChinessteacher01Feb2561

 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๒๒ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายสุรพงศ์  งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร และคณะครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา  ในโอกาสที่เดินทางมาสังเกตุการจัดการเรียนการสอนในโครงการ EIS ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m