Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBThailanguage sillapa12Feb2561

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธัญญบุรี จ.ปทุมธานี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูกนกพร วิงวอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คุณครูสุพัตรา นันทิทัน นำนักเรียนได้แก่ ได้แก่ นางสาวทิตยา    ชนานิรมิตผล  ห้อง ม.๖/๑ และนายศุภกร    ช้างจีน  ห้อง ม.๖/๕ เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ผลการแข่งขันฯ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๗  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูผู้ให้การฝึกสอนและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ไว้ ณ โอกาสนี้

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจากคุณครูกนกพร วิงวอน)

 

 

f t g m