Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBHonor15Feb2561A

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๑๒ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินและเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.๔-ม.๖ 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.๔-ม.๖
ในการแข่งขันทักษาะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  และแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๖ ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑

 

f t g m