Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBGoodbyesenior22Feb2561A

PBGoodbyesenior22Feb2561C

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนระดับ ชั้น ม.๖ ที่กำลังจะจบการศึกษาในรุ่นที่ ๑๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โดยมีผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษานักเรียน ร่วมในกิจกรรมฯ โดยก่อนหน้านั้นนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์ย้อนอดีต พ.บ.๑๑๘ , รับฟังคำสอน คติเตือนใจและรับปะพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระคุณเจ้าฯ พระครูประภัสสุตคุณ อดีตครูเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  และรับฟังคำสอนจากคุณครูกนกพร วิงวอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวแทนคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑  จากนั้นผู้แทนนักเรียนแต่ละห้องได้นำมาลัยดอกไม้กราบท่านผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา  ก่อนที่นักเรียนจะตั้งแถวเดินสู่ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  เพื่อร่วมกิจกรรมบูมพิบูลวิทยาลัยจากน้องๆ ระดับชั้น ม.๔ , ม.๕ และรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยบรรยากศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

 << ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>

f t g m