Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๘ พ.ย.๒๕๖๐) 28 November 2017 Written by Super User 410
รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 24 November 2017 Written by Super User 433
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานห้องเรียนพิเศษ 21 November 2017 Written by Super User 446
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๑ พ.ย.๒๕๖๐) 21 November 2017 Written by Super User 425
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ และม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 November 2017 Written by Super User 419
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 November 2017 Written by Super User 398
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๔ พ.ย.๒๕๖๐) 14 November 2017 Written by Super User 403
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ 11 November 2017 Written by Super User 417
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดลพบุรี (จุดแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) 10 November 2017 Written by Super User 563
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ 09 November 2017 Written by Super User 482
f t g m