Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PR Gallery2560

** ประชาสัมพันธ์ แจ้งคุณครูและนักเรียน ขณะนี้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุงข้อมูล **
ในระบบคลังภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คลิ๊กที่นี่ หรือที่ เมนูด้านซ้ายมือหัวข้อ เว็บไซต์-คลังภาพกิจกรรม

f t g m