Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยลพบุรี เรื่อง การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

speakerประกาศสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
เรื่อง  การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ด้วย สมาคมนักเรียนศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย จะดำเนินการสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและประธานรุ่นสรรหาเพื่อนในรุ่นของท่านที่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้และส่งใบสมัครให้สมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยลพบุรีพิจารณาต่อไป

รายละเอียดทั้งหมด PDF Files

ประกาศสมาคมฯ , ใบสมัคร หน้าที่ ๑ - , ผู้รับรอง หน้าที่ ๑ - , ภาคผนวก ค หน้าที่ ๑ - -

 

 

 

 

 

 

f t g m