Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- ระดับชั้น ม.๔ วันที่ ๑๖, ๒๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ระดับชั้น ม.๕ วันที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ระดับชั้น ม.๖ วันที่ ๑๖, ๑๙, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ PDF File คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

f t g m