Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 July 2017 Written by Super User 333
ประชาสัมพันธ์:รณรงค์ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 July 2017 Written by Super User 354
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 14 July 2017 Written by Super User 714
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 12 July 2017 Written by Super User 372
ประชาสัมพันธ์:ภาพชุดใหม่ในคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน 12 July 2017 Written by Super User 325
ประชาสัมพันธ์:วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๑๘ ปี 11 July 2017 Written by Super User 342
ประชาสัมพันธ์:การปรับปรุงข้อมูลภาพในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน 04 July 2017 Written by Super User 354
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันทานาบาตะ 03 July 2017 Written by Super User 319
ประชาสัมพันธ์:เชิญชวนรณรงค์ประหยัดพลังงาน 29 June 2017 Written by Super User 573
ประชาสัมพันธ์:ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน AYL 2017 26 June 2017 Written by Super User 1682
f t g m