Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:ห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLIT Room) 02 June 2017 Written by Super User 427
ประชาสัมพันธ์:ระบบตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 01 June 2017 Written by Super User 423
ประชาสัมพันธ์:ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 01 June 2017 Written by Super User 435
ประชาสัมพันธ์:วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ 30 May 2017 Written by Super User 506
ประชาสัมพันธ์:การให้บริการ e-mail address และ Google App for Education 24 May 2017 Written by Super User 2326
ประชาสัมพันธ์:ระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน 22 May 2017 Written by Super User 654
ประชาสัมพันธ์:เว็บไซต์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี 19 May 2017 Written by Super User 883
ประชาสัมพันธ์:โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ ๕๗ 16 May 2017 Written by Super User 539
ประชาสัมพันธ์:ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 15 May 2017 Written by Super User 1029
ประชาสัมพันธ์:พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 May 2017 Written by Super User 586
f t g m