Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 11 May 2017 Written by Super User 598
ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 11 May 2017 Written by Super User 609
วันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐ 08 May 2017 Written by Super User 456
ประชาสัมพันธ์:การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยฝ่ายบริหารวิชาการ 01 May 2017 Written by Super User 420
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันสงกรานต์ พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐ 11 April 2017 Written by Super User 553
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 11 April 2017 Written by Super User 613
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 10 April 2017 Written by Super User 1590
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 10 April 2017 Written by Super User 973
ประชาสัมพันธ์: งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.๔/๑ - ๔/๓ 08 April 2017 Written by Super User 719
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 07 April 2017 Written by Super User 806
f t g m