Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประกาศ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยเงินอุดหนุนรายหัว(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ๒ สาขาวิชา ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑.สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา
๒.สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. การติดต่อยื่นใบสมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคล ณ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่

 

 

f t g m