Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านและตำแหน่งคนงานโยธา
ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานโยธา ๑ อัตราและตำแหน่งแม่บ้าน ๓ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๙,๑๕๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล  กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่

 

 

f t g m