Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานบุคคล)

speakerโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานบุคคล)

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบุคคล  กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร
(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 

การรับสมัคร
ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล  กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)


อ่านรายละเอียดทั้งหมด PDF File หน้าที่ ๑, , ,

 

 

 

f t g m