กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

Category: News2561
Published: Thursday, 07 February 2019 09:48
Written by Super User
Hits: 433

PBElectionSTDHeader07Feb2562A

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๒๐ น. ณ ลานเนอกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แทนประธานนักเรียนฯและคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมที่กำลังจะจบการศึกษาในเร็วๆนี้  ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์คูหาลงคะแนนเลือกตั้งจากสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new