Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน"กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒" (๑๐ พ.ค.๒๕๖๑)

PBM4Khunnathum10May2561A

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๑๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน"กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑"  โดยได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้นำความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระอาจารย์ได้มอบให้แก่นักเรียนตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมฯและขออวยพรให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  จากนั้นลำดับต่อมา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะครู ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยต่างๆ แก่พระคุณเจ้าฯ  จากนั้นได้ร่วมกันกรวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าฯ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเสร็จพิธี

 

f t g m