Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity28May2561

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน โดยหลังเสร็จสิ้นการทำสมาธิและแผ่เมตตาแล้ว  มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นี้ เป็นวันวิสาขบูชาโลกและเป็นวันหยุดราชการ  ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน ได้ใช้เวลาวันหยุดดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรและการเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน  โดยหากได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้แชร์ภาพกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อที่จะได้รวบรวมภาพต่างๆเผยแพร่เฟ๊ซบุ้คเพจงานประชาสัมพันธ์ต่อไป  จากนั้นเป็นข่าวแจ้งนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  ขอให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายของตนเองให้พร้อมที่ทำการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารตามที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๑๓ ได้กำหนดไว้ และนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟ๊ซบุ้คเพจ ศฝ.นศท.มทบ.13

 

f t g m