Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity31May2561

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆแล้ว  มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย โดยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะครู นักเรียน  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ๑๑๙ ปี พิบูลวิทยาลัย เพื่อจัดหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  โดยจะเริ่มรับสมัครในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครร่วมแข่งขันฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ เฟ๊ซบุ้คเพจ สมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

 

f t g m