Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity04June2561

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  หลังเสร็จกิจกรรมต่างๆแล้ว มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เชิญชวนนักเรียนแข่งขันทักษะวิชการด้านภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส   เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด, ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป, ข่าวเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรกิจกรรมวัดในโรงเรียน ณ วิหารหลวงพ่อขาว วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑  เริ่มเวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. , ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑ นี้

 

f t g m