Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity Footballhonor06June2561A

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  จากนั้น  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นเกียรติรับมอบถ้วยรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓  ในการแข่งขันฟุตบอล PRIME MINISTER CUP 2018 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัดลพบุรี)และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ลพบุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้ง ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  โดยในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในทีมฟุตบอลทุกๆคนด้วย  ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน  ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้คุณครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกๆคน  // ลำดับต่อมาเป็นกิจกรรมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย พ.บ.๑๑๘ จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ๒ คน ที่ประสบความเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายเกียรติภูมิ  ออกแมน ม.๖/๒ ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธีรภัทร ด้วงดารา ม.๖/๒ ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯทั้งสองคนที่ประสบความสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องๆ ในวันนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >> 

  

f t g m