Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

โครงการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานสากล EPI

FB IMG 1528345897432

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ดำเนินการจัดสอบตามโครงการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานสากล EPI  โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๔ และ ม.๕  ทั้ง ๒๖ ห้อง เข้าสอบตามตารางสอบที่กำหนดไว้

ปล.ขอขอบคุณภาพจากคุณครูกนกวรรณ  สร้อยคำ

 

f t g m