Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

PBActivity08June2561

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน จากนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์โดยคุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์  ประกาศเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแต่ห้องเรียนที่จะร่วมประกวดฯ ส่งรายชื่อผู้จำทำพานไหว้ครูได้ที่งานแนะแนวการศึกษา อาคารเรียนตึก ๕ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์  ในสัปดาห์หน้ามีกำหนดการซ้อมตัวแทนห้องผู้ถือพานไหว้ครู วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑และพิธีซ้อมไหว้ครู วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

f t g m