Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBPreWaikru13June2561

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๑๘ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  คุณครูสุเทพ  อู่พยัคฆ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้ดำเนินการจัดระเบียบแถวตำแหน่งที่ตั้งต่างๆของนักเรียนแต่ละห้องและได้ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในพิธีไหว้ครูแก่นักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนผู้ถือพานของทุกห้องระดับชั้น  เพื่อให้นักเรียนได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้องและเพื่อให้การจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้

 

f t g m