Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

PBActivity27June2561A

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ นายณัฐชนนท์  สวัสดิ์พูน ระดับชั้น ม.๖/๑  ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔  เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m