Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ(AFS) ศึกษาดูงานฯ

PBAFS Exchange27June2561

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูสิริวรรณ ภิญโญลักษณา  ผู้ประสานงาน  ศูนย์การศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ(AFS) ให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ จากชาติต่างๆ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่น การรำไทย, การทำขนมไทย, การพับดอกไม้จากใบเตยหอม ฯลฯ โดยมีคณะครูผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้ดูแลต้อนรับ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว

ขอบคุณภาพจาก คุณครูสิรินภา วิงวอน, คุณครูประไพ พุ่มพฤกษ์,และคุณครูลวาศรี ศรีจำปา

 

f t g m