Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมแนะนำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ AFS

PBAFS Student10July2561A

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงมาร์ชลูกพิบูล สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  คุณครูสิริวรรณ ภิญโญลักษณา หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(AFS)  แนะนำนักเรียนชายจากประเทศอิตาลี จำนวน ๑ คน มีชื่อไทยว่า นายแดนไทย  ซึ่งจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆของประเทศไทย เช่น การศึกษา, วัฒนธรรมต่างๆ ฯลฯ โดยขอให้นักเรียนร่วมให้การต้อนรับดูแลให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยความมีสัมพันธไมตรีที่ดีแก่เพื่อนชาวต่างชาติ

 

 

f t g m