Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประเมินผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย"โครงการแบ่งบันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง"

PBPrameunsisterschool18July2561

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน ๔ ท่าน เพื่อประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของ"โครงการแบ่งปันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง"ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ ผลงาน ระดับชุมชน/องค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดโดยกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยมีคุณครูอุบล ควรระงับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คุณครูพิชญ์อาภา ทองดี และนักเรียนผู้ส่งผลงานฯเข้าประกวด  ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลต่างๆของโครงการฯ แก่คณะกรรมการฯ 

(ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟ๊ซบุคเพจ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย)

 

f t g m