Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBSportday10Aug2561A

PBSportday10Aug2561C

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ แจากนั้นท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทและทำพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน  ลำดับต่อมาเป็นขบวนพาเลซของคณะสีต่างๆ ปรับรูปขบวนเดินเข้าสู่สนามฯ เพื่อทำความเคารพประธานในพิธีฯ จากนั้นเป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และลาน, กองเชียร์ตามกำหนดการลำดับทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

 

 

 

 

f t g m