Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBSportday10Aug2561F

PBSportday10Aug2561I

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเป็นเกียรติในการมอบถ้วยรางวัลแก่คณะสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ ๑, รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทกีฬา, ประเภทกรีฑา, ขบวนพาเลซ, กองเชียร์ ตามลำดับ  จากนั้นกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน  และช่วงสุดท้าย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รวมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเป็นการเสร็จพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

f t g m