Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBBursary25Aug2561

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมภุมมสโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ โดยมี นายสง่า เชยประเสริฐ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีและร่วมมอบทุนการการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุน เช่น นายสม มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการฯ, คุณสมจิตต์ แต่งสมุด, นางสมัย ลาเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฯลฯ ในโอกาสนี้ นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่มูลนิธิฯ จากท่านประธานฯ ในพิธีด้วย

 

f t g m