Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาฯ

PBEducationmeeting30Aug2561A

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะบุคลากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  โดยมีนายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชการ, จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป, คณะครูหัวหน้างานฯ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติต้องการ

 

f t g m