Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)

PBDirectmeeting28Aug2561

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การสัมมนาและการแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราขการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

f t g m