Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑๘

PBDirectorBootcamp31Aug2561

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑๘  โดยมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรจาก British Council และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯจากโรงเรียนต่างๆ

 

f t g m