Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการปะกวดแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

PBSciCetificate4Sep2561

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลประมาณ ๐๘.๐๘ น.  ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

f t g m