Published: Wednesday, 05 September 2018 15:27
Hits: 655

PBSESAObectraining05Sep2561A

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ"ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(SESA OBEC)" รุ่นที่ ๑ โดย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมรับการอบรมฯ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๖๐ คน  โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสารสนเทศ เป็นสถานที่ในการอบรมฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >>icon new