การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ"ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(SESA OBEC)" รุ่นที่ ๒

Category: News2561
Published: Thursday, 06 September 2018 15:36
Written by Super User
Hits: 519

PBSESAObectraining06Sep2561A

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ"ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(SESA OBEC)" รุ่นที่ ๒ โดย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมรับการอบรมฯ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๖๐ คน  โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสารสนเทศ เป็นสถานที่ในการอบรมฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ >> icon new