Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PRSTD2562 WebsiteC

ประชาสัมพันธ์ : นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทห้องเรียนโครงการฯวิทยาศาสตร์ และ ประเภทห้องเรียนโครงการฯ Gited (ภาษาอังกฤษ)

สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ในประกาศของโรงเรียน และสามารถบันทึกข้อมูลสมัครสอบได้แล้ว

โดยไปที่เมนูหลักด้านซ้ายมือของเว็บไซต์โรงเรียน หัวข้อ การรับนักเรียน 2562 หรือคลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

f t g m