Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน(๑๐ ส.ค.๒๕๖๑)

 PRGallery10Aug2561Website

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่

- ภาพกิจกรรมการประกวด Pbul Freshy 2018 (8 ส.ค.2561)

- ภาพกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน (8 ส.ค.2561)

- ภาพกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน (9 ส.ค.2561)

f t g m