Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน(๑๔ ส.ค.๒๕๖๑)

PR Gallery14Aug2561Website

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมชุดใหม่ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่

- ภาพกิจกรรมกรีฑาภายในโรงเรียน (10 ส.ค.2561) ชุดที่ 1

- ภาพกิจกรรมกรีฑาภายในโรงเรียน (10 ส.ค.2561) ชุดที่ 2

- ภาพกิจกรรมกรีฑาภายในโรงเรียน (10 ส.ค.2561) ชุดที่ 3

- ภาพกิจกรรมกรีฑาภายในโรงเรียน (10 ส.ค.2561) ชุดที่ 4

 

f t g m