Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมแสดงมุฑิตาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑


Kruretires2561 Banner New Website

** วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมนักเรียนแสดงมุฑิตากราบลาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ ลานโดมใหญ่ **

** วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมคุณครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลา ผู้บริหารและคุณครูรุ่นน้อง  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม**

 

f t g m