ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Category: NewsAttentions_AssetBuy2561
Published: Wednesday, 13 February 2019 16:09
Written by Super User
Hits: 206

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

-กำหนดขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ

-กำหนดรับซองเสนอราคา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  เปิดซองในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น.

อ่านประกาศทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ PDF file 

รายละเอียดเพิมเติม PDF File 1 , 2