Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโครงการพิเศษฯ(๒๕ ก.พ.๒๕๖๒)

PBAdmission Project25Feb2562A

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโครงการพิเศษฯวิทยาศาสตร์ และ โครงการพิเศษฯGifted (ภาษาอังกฤษ) วันที่สาม 
สามารถชมสถิติจำนวนผู้สมัครสอบได้ที่นี่

 

f t g m