Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโครงการพิเศษฯ(๒๗ ก.พ.๒๕๖๒)

PBAdmission Project27Feb2562A

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโครงการพิเศษฯวิทยาศาสตร์ และ โครงการพิเศษฯGifted (ภาษาอังกฤษ) วันที่ห้า วันสุดท้าย

สามารถชมสรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบได้ที่นี่

 

f t g m